Polityka prywatności

Szanowni Czytelnicy

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, portal caipiroska.pl informuje, iż:

  • Administratorem Danych Osobowych jest portal caipiroska.pl, adres e-mail: admin@caipiroska.pl
  • dane osobowe w postaci adresu e-mail, ewentualnie imię i nazwisko, są przetwarzane w celu przesyłania newslettera oraz publikowania komentarzy na blogu;
  • dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  • dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do czasu wycofania zgody w zakresie niezbędnym do realizacji celu jakim jest otrzymywanie newslettera oraz publikowanie komentarzy na blogu;
  • przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci adresu e-mail ewentualnie imienia i nazwiska jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu realizacji otrzymywania newslettera oraz publikowania komentarzy na blogu. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje niemożność realizacji w/w zadań przez ADO;
  • Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;
  • Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
Close